Evropské hlavní město kultury 2015
Design by SITMP

61. mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace

 

Aktuality - akce:

26. a 27.10.20161. a 2. třída - provoz v budově Bcelý den
od 6.00 hodin ráno  

 

Aktuality třídy Na průhonu

 

PLAVÁNÍ VE ŠK. ROCE 2016/17 

Od září budou předškoláci ze III. a IV. třídy Nade Mží a z odloučeného pracoviště Na Průhonu jezdit na plavecký kurz do Plaveckého klubu Slavia, Sokolovská 46, Plzeň.
Plavecký kurz je nadstandardní aktivita, není povinný, není součástí ŠVP, zákonní zástupci mohou přihlásit své děti na jednotlivých třídách od 1.9.
Plavecký kurz hradí zákonní zástupci první týden v září na jednotlivých třídách.
-   IV. třída začíná 7. 9. 2016
-   III. třída a odloučené pracoviště začínají 9. 9. 2016
Částka k zaplacení činí 1500,- Kč (18 lekcí + autobus).
Děti budou potřebovat:
-   potvrzení zdravotní způsobilosti žáků (vydává pediatr)
-   kopii průkazu zdravotní pojišťovny

 

VOLNÁ MÍSTA V 61. MATEŘSKÉ ŠKOLE 

61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3, příspěvková organizace, nabízí volná místa pro děti 3-6 leté (nar. do 31. 12. 2013) na pracovišti Na Průhonu 9.Volejte v srpnu na mobil ředitelky 724 163 763.
Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Kolektiv 61. mateřské školy

 

!!! INFORMACE  RODIČŮM !!!

  

 Informace rodičům pro školní rok 2016 - 2017 (DOC)

Kritéria pro Infpřijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2016/2017 (DOC)

 Školné pro školní rok 2016/17 (doc)