Design by SITMP

Roční plán – koncepce školy ( školní rok 2016/17)

 
ZÁMĚR PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: Dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou,psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

Naší vizí je dítě, které:
- Rozumí svým potřebám
- Je aktivní a odpovědné za sebe samo
- Rozhoduje se podle zásad zdravého životního stylu

Obecné cíle:
- Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
- Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
- Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Specifické cíle:
Vzdělávání přizpůsobovat vývojovým,sociálním a emocionálním potřebám této věkové skupiny a dbát, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.

Další specifické cíle: viz ŠVP: „Sviť na cestu sluníčko, provázej nás písničko“
- Zdravý pohyb
- Zdravá výživa
- Vedení ke zdravým návykům
- Vnitřní pohoda
- Zdravé prostředí

PLÁNOVANÉ AKCE:

- Spolupráce s 15. + 33.ZŠ
- Návštěva ZOO – enviromentální výchova
- Vánoční a jarní setkání s rodiči (pracovní dílny)
- Návštěva muzea loutek a muzea strašidel
- Mikulášská nadílka aj. zábavné akce pro děti ve spolupráci s hotelovou školou
- Ozdravné pobyty v solné jeskyni 
- Program senioři -návštěvy seniorů v Domě pokojného stáří
- Fotografování dětí
- Divadelní představení v MŠ
- Divadelní představení v M-klubu, a v divadle ALFA
- Koncerty v MŠ – kamarádi z naší školky'
- Maškarní reje a masopustní veselí
- Oslava dne dětí na školní zahradě
- Koncert dětí ze ZUŠ ke konci šk. roku
- Divadelní představení ostatní (Alfa, Pluto…)
- Zpíváme maminkám a babičkám
- Školní výlet
- Rozloučení s předškoláky „Absolvent 2017/18“

 

 

 

 

 

 

vytisknout stránku