Design by SITMP

Zájmové aktivity

 

Seznamování s AJ

V průběhu výchovně vzdělávacích činností v MŠ, ve 4.tř. – předškoláci                                          
uč.  Marcela Přívorová

Pracuje se s knihou M.Zahálkové“ Angličtina pro nejmenší“. Cílem je seznámení se s anglickým jazykem hravou, nenásilnou formou, osvojit si slovíčka a jednoduché, ustálené výrazy z nejbližšího okruhu dětí, porozumět pokynům.

Oblasti seznamování jsou:
- moje rodina, společenské obraty, barvy, počítání do 5-ti, hračky, zvířata, jídlo a pití

 

  

vytisknout stránku